Agenda

naar overzicht

Concert De Volksstem

Liederen en gedichten

Het koor De Volksstem geeft zondagmiddag 29 november een concert in de Remonstrantse kerk. Op het programma staan liederen en gedichten over ontheemding, vluchten en verdreven worden.

Het migratievraagstuk is actueel. Stromen vluchtelingen zoeken een veilig en beter leven. Maar het migratievraagstuk is niet nieuw. Door de eeuwen heen zijn mensen gevlucht, verjaagd en op zoek gegaan naar een veilig en leefbaar bestaan. Vanuit de betrokkenheid bij deze problematiek heeft De Volksstem een programma samengesteld met liederen, gedichten en tekstbijdragen. Er worden Nederlandse, Belgische, Duitse en Amerikaanse liederen gezongen over vluchtelingen en migranten. Mensen uit Iran en Angola die in het verleden naar Nederland zijn gevlucht dragen bij met hun verhaal.

Gemengd koor
De Volksstem is een gemengd koor uit Groningen met twintig leden, in leeftijd variërend van veertig tot tachtig jaar. Het is een laagdrempelig koor met een internationaal repertoire. Het repertoire is gevarieerd en internationaal, het koor zingt in het Nederlands, Gronings, Spaans, Zuid-Amerikaans, Grieks (Theodorakis), Duits (Brecht), Jiddisch, Russisch (Sjostakovitsj) en Afrikaans. Over het algemeen zingt het koor vierstemmig met pianobegeleiding of a capella. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zingt De Volksstem liederen gericht op een rechtvaardige samenleving. 

De Volksstem treedt regelmatig op. Met concerten en projecten als zelfstandig koor, maar ook in samenwerking met andere organisaties rond een thema. Bij deze projecten sluiten zich vaak een aantal extra zangers aan en wordt er een beroep gedaan op extra muzikale begeleiders. Soms wordt er gewerkt met een solist.

Dirigent
Sinds 1996 is Douwe Ettema dirigent van het koor. Hij dirigeert naast het koor nog vele andere koren. Pianist/toetsenist Dorina Kamstra begeleidt De Volksstem tijdens repetities en optredens.

Entree: € 10,-

Zie voor meer informatie de website van De Volksstem.

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen