Agenda

naar overzicht

De hang naar het heilige

Lezing Justin Kroesen

Donderdag 29 oktober geeft Justin Kroesen een lezing in de Remonstrantse kerk in Groningen. Het thema van de lezing is De hang naar het heilige, en gaat over waarom mensen sacrale plaatsen bezoeken. Voor deze ongewone en bonte lezing put Kroesen uit zijn eigen ervaringen die hij in de afgelopen vijftien jaar opdeed tussen Krewerd en Medjugorje.

Pelgrimages
Mensen hebben een ongeneeslijke hang naar het bezoeken van plaatsen waaraan een zekere heiligheid wordt toegeschreven. In veel godsdiensten bestaat een lange traditie van pelgrimage, en ook in het ontkerkelijkte Nederland van vandaag zijn pelgrimages en de belangstelling daarvoor nog altijd springlevend. Dr. Justin Kroesen van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft als onderzoeker (en geïnteresseerde) in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland vele honderden plaatsen bezocht die in het verleden en/of heden als heilig werden beschouwd. Op die plaatsen zijn bijzondere dingen gebeurd en Kroesen merkte dat dat nog steeds zo is. 

Justin Kroesen
Justin Kroesen (1975) is universitair docent Kunstgeschiedenis van het Christendom. Daarnaast is hij coördinator van het Instituut voor Liturgiewetenschap (sinds 2009 Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed geheten). Verder is hij een groot deskundige op het gebied van het middeleeuwse dorpskerkinterieur.

Aanvang: 19.30 uur (kerk open 19.00 uur). 
De lezing is gratis voor donateurs, niet-donateurs betalen € 2,50. 
Om circa 21.30 uur is de lezing afgelopen. 
Aanmelding: via e-mail info@groningerkerken.nl of telefonisch 050-3123569 

 

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen