Agenda

naar overzicht

Lezing: de kunst van het veranderen

19:30 - 21:30

Remonstrantse Kerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen

Routebeschrijving

Verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de stad

Woensdag 2 december organiseert stichting Kunst In Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen in de Remonstrantse kerk een lezing met als thema 'De kunst van het veranderen - Verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de stad'. 

Ruimtelijke kwaliteit
Het begrip ‘kwaliteit’ gaat in onze tijd veelvuldig over de toonbank. Of het nu over kunst gaat, over zorg of over politiek, voortdurend is aan de orde of iets goed is of slecht. Lastig is dat iedereen er wel iets van vindt, maar dat de argumenten vaak zoek zijn.

Ook de opgave om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, is complex en niet altijd even eenvoudig oplosbaar. Parameters waar de stedenbouwkundig ontwerper mee werkt zijn ‘functie’, ‘beeldwaarde’, ‘toekomstwaarde’ en ‘sociaal-economische waarde’. Wat deze begrippen inhouden komt in de lezing uitgebreid aan de orde.

Wanneer er ergens functieverlies optreedt - zoals in haven- en stationsgebieden als in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Assen - zullen er stedenbouwkundige maatregelen moeten worden genomen. Daarbij doen zich kansen voor om een ontwerp te maken dat tot revitalisatie en upgrading leidt van het gebied. Het eens worden over de impact van een ontwerp is niet altijd even gemakkelijk; overtuiging van elkaar - door middel van argumenten - speelt in de discussie over kwaliteit een belangrijke rol.

Spraakmakende projecten
Deze lezing gaat in op het dilemma van de keuzes die moeten worden gemaakt. Er wordt ingezoomd op interessante oplossingen die worden aangedragen. De vraag daarbij is natuurlijk of het wel of niet een verbetering is van het oude. De stad moet er immers wel op vooruit gaan. In beeld komt een aantal spraakmakende projecten in diverse steden, die in het verleden en heden zijn ontworpen en uitgevoerd.

Kunst In Zicht 
Deze lezing wordt georganiseerd door de Stichting Kunst in Zicht. Deze stichting legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. 

Spreker: Ir. Tjalling Visser 
Entree: € 12,50. Opgave: info@kunstinzichtgroningen.nl. Zie voor meer informatie de website van Kunst In Zicht.

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen