Agenda

naar overzicht

Lezing Herman Pleij over Erasmus

Erasmuskenner

Woensdagavond 19 oktober geeft Herman Pleij in de Remonstrantse kerk een lezing over Erasmus. Deze lezing wordt georganiseerd door de Remonstrantse Gemeente Groningen.

Herman Pleij
De bekende Erasmuskenner en emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde professor dr. Herman Pleij neemt de aanwezigen deze avond mee in het werk en het gedachtegoed van Erasmus en laat zijn belang voor ons denken over vrijheid en verdraagzaamheid zien.

Vrije wil
Erasmus geloofde vurig in de kracht van het woord, het argument, debatteren en overtuigen. Daarbij hoorden volgens hem zoveel mogelijk gezichtspunten aan de orde te komen om de juiste keuze te kunnen maken op basis van het eigen geweten en de vrije wil. Deze opvatting impliceerde een verregaande vrijheid van meningsuiting. Maar daar waren de gezagdragers van Kerk en Staat doorgaans nog niet aan toe. Men ging uit van een absoluut gezag, dat door God verleend was aan een individu dat dit gezag belichaamde: paus en keizer.

Vrijheid van geweten en meningsuiting
Erasmus sprak zich vaak uit ten gunste van de vrijheid van geweten en meningsuiting. In 1506 verklaarde de Sorbonne in Parijs dat zijn Samenspraken de ketters in de hand werkten en daarom verboden dienden te worden. Met zijn Nut van Samenspraken trok Erasmus hiertegen meteen van leer: ‘Niets is lager dan dat te censureren wat men niet begrijpt. Maar deze manie om alles en iedereen te belasteren, wat brengt ze voort dan bitterheid en onenigheid? Laten we in plaats daarvan opinies die van de onze verschillen billijk beoordelen, zonder dat we verlangen dat de onze voetstoots worden aanvaard als orakels en zonder dat we de oordelen van hen voor orakels houden die niet begrijpen wat ze lezen. Waar wrok de overhand heeft bij het debatteren, daar vindt men blind oordeel.’

Aanvang: 20.00 uur
Deuren open: 19.30 uur

Entree: vrijwillige bijdrage

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen