Agenda

naar overzicht

Lezing Kester Freriks in Klein Wetsinge

De kleuren van het wad of hoe de poëzie in de Waddenzee terugkeerde

Zondagmiddag 2 oktober geeft auteur Kester Freriks een lezing in de kerk van Klein Wetsinge. Natuur- en vogelschrijver Freriks schreef met De kleuren van het wad een boeiend boek over de strijd die waddenliefhebbers voerden om de Waddenzee als natuurgebied te behouden. Het is een schitterend document voor iedereen die geïnteresseerd is in het waddengebied. Het boek is rijk geïllustreerd met historische kaarten, foto’s en archiefmateriaal dat tot het bezit van de Waddenvereniging behoort. Het boek staat op de longlist van de beste zestien Nederlandstalige natuurboeken die in aanmerking komen voor de Jan Wolkers Prijs 2016.

Kwetsbaar gebied
In deze lezing in het kerkje van Klein Wetsinge gaat de auteur dieper in op de bedreigingen van een kwetsbaar gebied als de Wadden en het belang van dit unieke getijdengebied voor trekvogels. Tijdens het onderzoek stuitte Kester Freriks op een geheimzinnige Vlaamse waterstaatingenieur die in 1876 een masterplan ontwierp om de gehele Zuiderzee en de Waddenzee droog te leggen. Over deze man is zo goed als niets bekend. Voor het eerst zal Kester Freriks over deze ingenieur tal van wetenswaardigheden onthullen. 

Kester Freriks
Kester Freriks werd in 1954 geboren in Djakarta, Indonesië. Op 31 december 1957 dienden alle Nederlanders de voormalige kolonie te verlaten. Over dit gedwongen vertrek en de omzwervingen in Nederland schreef hij in zijn debuut Grand Hotel Lembang. Hij bracht zijn jeugd door in Zandvoort en Groningen. In Almelo volgde hij de middelbare school. In 1974 vertrok hij naar Amsterdam om aan de Universiteit van Amsterdam Nederlandse Taal- en Letterkunde te studeren.

Als romanschrijver, dichter en essayist profileerde Freriks zich in diverse literaire tijdschriften. Sinds 1981 is hij verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor hij toneelrecensies, beschouwingen, reportages, natuurscènes en reisverhalen schrijft. Hij volgt voor de bijlage Boeken de Scandinavische literatuur. De kleuren van het wad stond op de longlist van de beste zestien Nederlandstalige natuurboeken die in aanmerking komen voor de Jan Wolkers Prijs 2016. 

Entree: € 12,50. Kaarten zijn telefonisch te bestellen: 06 54 68 54 05 of via e-mail kleinwetsinge@blgroningen.nl
Aanvang: 16.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.

Oesterproeverij 't Ailand
De lezing wordt gevolgd door een oesterproeverij verzorgd door Proeflokaal 't Ailand in Lauwersoog. Deelname proeverij: € 15,-.

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen