Agenda

naar overzicht

Lezing Kunst In Zicht: Adel in Groninger Kerken

Baronnen in de kerk

Woensdagavond 13 april geeft Saskia van Lier in de Remonstrantse kerk een lezing over adel in Groninger kerken. 

Familiewapen
Sommige Groninger kerken ademen adel. Hoewel er feitelijk geen sprake was van adel in deze provincie, gedroegen enkele families zich als ware baronnen op hun land én in 'hun' kerk. Vanwege hun grote landbezit hadden de families veel rechten, soms alleenrechten, in de plaatselijke kerk. Orgels, herenbanken, preekstoelen, rouwborden en -monumenten werden door hen betaald en vaak voorzien van het familiewapen.

In nagenoeg alle oude kerken manifesteert de Groninger adel zich, maar in sommige kerken meer dan in andere. Wat dacht borgheer Alberda toen hij een eigen poort naar zijn eigen herenbank liet maken? Hij wilde kennelijk niet met het gewone volk de kerk betreden. 

Adellijke kerkinterieurs
De kerkinrichting lijkt in deze gevallen een verlengstuk te zijn van de eigen borg, waar ook met veel pracht en praal aan bezoekers getoond werd hoe rijk het familieverleden en hoe groot de macht was. De dominee zal het er soms moeilijk mee gehad hebben: een mooie kansel geeft de schoonheid van Gods Woord weer, maar moet er een adellijk wapen op? In deze lezing neemt Saskia van Lier het publiek mee naar de 'adellijke' kerkinterieurs in Groningen. Saskia van Lier (Ameland, 1978) studeerde Klassieke talen en Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met name de historische kant van de verschillende geloofsculturen boeien haar. Ze is gespecialiseerd in kerkinrichting en houdt zich bezig met Groninger kerken.

Kunst In Zicht 
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. Alle lezingen, wandelingen en excursies worden verzorgd door deskundige docenten.

woensdag 13 april 2016
19.30 uur - 21.30 uur
€ 12,50
Kaarten kunnen telefonisch, per e-mail of via de website worden besteld bij Stichting Kunst in Zicht, tel. 050-318 86 51, info@kunstinzichtgroningen.nl, www.kunstinzichtgroningen.nl
Opgave is ook mogelijk bij Boekhandel Van der Velde, Akerkhof 45-47, Groningen

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen