Agenda

naar overzicht

Lezing Kunst In Zicht: middeleeuwse boeken

De betekenis van Groninger kloosters voor het schrift- en boekwezen

Woensdag 9 maart geeft historicus Remi van Schaik in de Remonstrantse kerk een lezing over het lezen, schrijven en versieren van middeleeuwse boeken

De rol van kloosters
Kloosters in Groningen (zoals de Benedictijner kloosters Selwerd, Thesinge en Feldwerd) hebben in de late 15e en vroege 16e eeuw een belangrijke rol gespeeld in de productie van gedecoreerde handschriften. Ook zijn er handschriften uit het Cisterciënzerklooster Aduard, het Cisterciënzerinnenklooster Essen en het Johannieter klooster Warffum bekend, ook al gaat het hier maar om een enkel exemplaar. 

Wat weten we daar nu allemaal precies van, hoe herkennen we Gronings en hoe kunnen we handschriften aan een Groninger klooster linken? En was er in de regio tijdens de middeleeuwen wel voldoende expertise beschikbaar of moest er ook een beroep op ateliers elders gedaan worden? Boekdecoratie (grote versierde initialen en randversiering) blijkt daartoe de sleutel te vormen.

Remi van Schaik
Dr. Remi van Schaik studeerde Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Gent en was docent Middeleeuwse Geschiedenis en Handschriftenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksveld beslaat de sociaal-economische en socio-religieuze geschiedenis, in het bijzonder van de noordelijke en oostelijke Nederlanden in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.

Kunst In Zicht 
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. Alle lezingen, wandelingen en excursies worden verzorgd door deskundige docenten.

woensdag 9 maart 2016
19.30 uur - 21.30 uur
€ 12,50
Opgave: Boekhandel Van der Velde, Akerkhof 45-47, Groningen

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen