Agenda

naar overzicht

Lezing Maand van de Spiritualiteit

Moderne devotie

Donderdag 11 februari organiseren de Remonstrantse gemeente Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en het Instituut voor het Christelijk Cultureel Erfgoed een eerste lezing in de maand van de Spiritualiteit.

Moderne Devotie
Waar begon de Reformatie? Waar was als eerste het ‘geringe vonkske’ van het ‘morgenrood der Hervorming’ ontstoken, waar had het ‘glorieuze licht’ het eerst gestraald, het volk uit ‘barbarij’ verlost? De negentiende-eeuwse kerkhistorici Ypeij en Dermout wisten het in hun Geschiedenis van de Nederlandsch Hervormde Kerk (1819-1827) zeker: niet in Duitsland of Frankrijk, maar in Nederland, meer in het bijzonder in de Moderne Devotie. 

Hun opvatting is een voorbeeld van de manier waarop vrijzinnig georiënteerde theologen zich deze laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging als hun voorloopster hebben toegeëigend. Remonstranten en hervormden wezen daarnaast nog op de typisch Nederlandse spiritualiteit van de Moderne Devotie: nuchter, praktisch, niet dogmatisch, tolerant. Nederlands en vrijzinnig waren in hun opvatting dus synoniem. 

Vrijzinnige spiritualiteit
In deze lezing wordt onderzocht hoe de Moderne Devotie kon uitgroeien tot icoon van vrijzinnige spiritualiteit. Hierbij ligt de focus vooral op de verbinding van werk en leven. Wat heeft het beeld van de Moderne Devotie als voorloopster van vrijzinnigheid te maken met hun laatmiddeleeuwse spiritualiteit in dezen? Hoe komt het dat de devoten bij vrijzinnigen ook vandaag nog zo aanspreken.?

Mathilde van Dijk
Dr. Mathilde van Dijk is universitair docent cultuurgeschiedenis van het christendom en genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen.

De entree voor deze lezing is gratis.

Aanvang: 19.30 uur
Inloop: 19.00 uur
 

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen