Agenda

naar overzicht

Lezing over natuur op Groningse kerkhoven en begraafplaatsen

Waardevolle terreinen

Stichting Oude Groninger Kerken organiseert donderdagavond 16 april in de Remonstrantse kerk een lezing over natuur op begraafplaatsen.

Kerkhoven en begraafplaatsen worden vooral gewaardeerd vanwege hun funeraire en cultuurhistorische betekenis. Maar daarnaast zijn deze terreinen ook in ecologisch opzicht erg waardevol en ze vormen het leefgebied voor tal van plant- en diersoorten. Hierover vertelt Albert-Erik de Winter, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. Hij is schrijver van Rust, oud groen en stenige biotopen - Natuur op kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen. Een uitgave van Stichting Oude Groninger Kerken over kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Groningen.

Albert-Erik de Winter
Als projectleider Kerken in het Groen bij Landschapsbeheer Groningen is Albert-Erik de Winter regelmatig te vinden op Groninger kerkhoven en begraafplaatsen en hij is daarom goed bekend met de natuurwaarden van deze terreinen. Het boekje dat hij schreef is samengesteld op basis van inventarisaties naar soortgroepen als (broed)vogels, zoogdieren, bomen, planten en mossen. 

Aanvang: 19.30 uur (kerk open 19.00 uur). 
De lezing is gratis voor donateurs van Stichting Oude Groninger Kerken. Niet-donateurs betalen € 2,50. 
De lezing is om circa 21.30 uur afgelopen.

Aanmelding kan via e-mail naar info@groningerkerken.nl of telefonisch:050-3123569.
Zie voor meer informatie de website van Stichting Groninger Kerken: www.groningerkerken.nl

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen