Agenda

naar overzicht

Lezing Veerle Fraeters

Ziehier bruid en moeder

Stichting Oude Groninger Kerken organiseert regelmatig lezingen in de Remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel. Donderdagavond 19 januari geeft Veerle Fraeters een lezing in de kerk. De titel van de lezing is ‘Ziehier bruid en moeder'. Maria als model in de Visioenen van Hadewijch.

Veerle Fraeters
Veerle Fraeters is als hoogleraar verbonden aan het Onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Ze doceert Middelnederlands en Middeleeuwse Cultuurgeschiedenis in de opleiding Geschiedenis en Mystieke Auteurs in de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde. Haar onderzoek richt zich op het domein van de Middelnederlandse alchemistische en mystieke tekstoverlevering. Ze heeft daarbij speciale aandacht voor de visionaire traditie, voor vrouwelijke auteurs en voor het oeuvre van de Brabantse mystica Hadewijch.

Hadewijch
Samen met Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) geeft ze het verzameld werk van Hadewijch uit (Historische Uitgeverij). Het eerste deel, Liederen, verscheen in 2009. Het tweede deel, Visioenen, is in voorbereiding. Daarnaast bereidt ze samen met Patricia Dailey (Columbia University, New York) de publicatie voor van een Engelstalige Companion to Hadewijch (Brill Publishers).

Fraeters participeerde in het NWO-project 'Circulation of Dutch Literature' en startte recent een nieuwe onderzoekslijn op over de doorwerking van de middeleeuwse mystieke literatuur in de moderne periode. 

Entree
Donateurs Stichting Oude Groninger Kerken: gratis
Niet-donateurs betalen € 2,50.

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen