Agenda

naar overzicht

Markante ontwerpen in de geschiedenis van de stedenbouw - lezing Kunst In Zicht

19:30 - 21:30 - € 12,50

Remonstrantse Kerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen

Routebeschrijving

Van Sforzinda tot Ville Contemporaine

Woensdag 29 maart geeft Tjalling Visser in de Remonstrantse kerk een lezing over stedenbouw. Tjalling Visser is stedenbouwkundige. Hij doceerde Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Landschap aan de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Spraakmakende ontwerpen
Al vele eeuwen worden steden ontworpen. Met wisselende resultaten. Evenals bij beeldende kunst is er een selectie te maken van spraakmakende ontwerpen die in de geschiedenis van de stedenbouw een onbetwiste plaats hebben verworven. Denk bijvoorbeeld aan de ideale stad Sforzinda van de Italiaanse architect en beeldhouwer Filarete (1400 - 1469), vernoemd naar de familie Sforza, zijn opdrachtgever. Dergelijke stedenbouwkundige ontwerpen bezitten een hoge dosis originaliteit, een eigen karakter, maar zijn vooral ook inspirerend geweest voor de ontwikkeling van de stad.

Hoewel termen als functie, beeld en duurzaamheid als parameters steeds terugkeren zijn de steden waarop de ontwerpen betrekking hebben allemaal verschillend. Dit heeft te maken met de ligging (genius loci), de cultuur (bestuur, mode, ambitie), de stedelijke ontwikkelingsgraad (kennis) en de beschikbare middelen zoals financiën, techniek en menskracht.

Om praktische redenen zal de lezing uit twee delen bestaan. Dit is deel I: Van Babylon tot Parijs. Deel II (Van Parijs tot Utrecht) volgt in het najaar van 2017.

Kunst In Zicht 
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. 

Entree: € 12,50
Opgave: Kunst in Zicht, tel 050-3188651 of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen