Agenda

naar overzicht

Tweede Regnerus Steensmalezing

De kerk als paradijs

Op vrijdag 19 december zal prof. dr. Claudine Chavannes-Mazel, emeritus hoogleraar middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, de tweede Regnerus Steensma-lezing uitspreken. Deze lezing draagt de titel: De Kerk als paradijs - het Woord in beeld, van Jeruzalem tot Pieterburen en vindt plaats in de Remonstrantse kerk in Groningen.

Met het thema van deze tweede Regnerus Steensma-lezing is de aandacht gericht op Steensma’s onderzoek naar religieuze kunst en beeldtaal. Met deze lezingenreeks willen de organisatoren – het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Oude Groninger Kerken, de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Stichting Karmelklooster Drachten – stilstaan bij het leven en werk van de in december 2012 overleden dr. Regnerus Steensma. Gedurende zijn bijna vijftigjarige loopbaan bewoog hij zich in uiteenlopende vakgebieden, waaronder liturgiewetenschap, kunst- en kerkgeschiedenis, monumentenzorg en moderne kunst.

De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding door dr. Justin Kroesen en wordt muzikaal omlijst door Elizabeth Kooy (zang) en Gerwin Hoekstra (orgel). Na de lezing is er gelegenheid voor ontmoeting bij een hapje en een drankje. In de kerkzaal is een kleine expositie ingericht van kunstwerken uit de collectie-Steensma. Deze zijn deze middag ook te koop.

Aanvang lezing: 16.00 uur (vanaf 15.30 ontvangst met koffie en thee).
Einde programma: 18.30 uur
Prijs: de entreeprijs bedraagt € 5,- (inclusief koffie/thee en een drankje)
Opgave: u kunt zich opgeven voor deze lezing via icce@rug.nl

 

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen