Bouwwerk: bouwkunde en techniek in de kerk van Leegkerk

In kleurige overalls en met bouwhelmen op gaan de kinderen in teams aan de slag. Met een quiz (‘helmpje op, helmpje af’) gaan we in op de vraag wat nu eigenlijk een monument is, en wat niet. Via een scherm bekijken de kinderen spannende introductiefilmpjes waarin de opdrachten worden uitgelegd. Ze gaan vervolgens aan de slag met het zelf bouwen van een levensgroot bouwwerk. Daarvoor moeten ze niet alleen naar op de bouwkundige aspecten  letten, maar ook goed samenwerken. Ten slotte denken ze na over herbestemming: wat zouden ze zelf met een oud kerkgebouw willen doen? Wat kost het eigenlijk om een kerk te restaureren, en wat komt daarbij kijken? Alle aspecten van het bouwwerk komen op een speelse manier aan de orde. 

Het educatieve programma in Leegkerk is ontwikkeld door Menno Sikkink van Monumenten Inspectie en Advies. Het kwam tot stand uit samenwerking tussen de Stichting Oude Groninger Kerken en het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland (WKNN).

Praktische zaken

Duur programma: 2 uur
Niveau: groep 7/8
Aantal leerlingen: max. 30

Als u het programma wilt boeken, neem dan contact op met Agmar van Rijn, info@groningerkerken.nl of 050-3123569.

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen